SBI Personal loan

SBI Personal loan: SBI માથી ₹ 1 લાખ સુધીની પર્સનલ લોન મેળવો માત્ર 5 મિનીટમાં, આ રીતે કરો અરજી

SBI પર્સનલ લોન, SBI Personal loan: જો તમે આર્થિક રીતે સંકુચિત હોવા છતાં કોઈ કામમાં જોડાવાનું વિચારી રહ્યા છો અને જો …

Read More

Pradhan Mantri Scholarship Yojana

Pradhan Mantri Scholarship Yojana: પ્રધાનમંત્રી શિષ્યવૃત્તિ યોજના, જરૂરી દસ્તાવેજ, અરજી પ્રક્રિયા

પ્રધાનમંત્રી શિષ્યવૃત્તિ યોજના, Pradhan Mantri Scholarship Yojana: જો તમે અથવા તમારા પરિવારનો કોઈ સભ્ય શાળા કે કૉલેજમાં શિક્ષણ લઈ રહ્યાં …

Read More

Rail Kaushal Vikash yojana 2023

Rail Kaushal Vikash yojana 2023: રેલ કૌશલ વિકાસ યોજના, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 20 ડિસેમ્બર 2023

રેલ કૌશલ વિકાસ યોજના 2023, Rail Kaushal Vikash yojana 2023: રેલ કૌશલ વિકાસ યોજનાની અધિકૃત વેબસાઈટે તાજેતરમાં એક સૂચના પ્રકાશિત …

Read More

Digital Gujarat Scholarship 2023

Digital Gujarat Scholarship 2023: ડિજિટલ ગુજરાત સ્કોલરશીપ માટે ઓનલાઇન ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું? અને ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ

ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ 2023, Digital Gujarat Scholarship 2023: ગુજરાત ડિજિટલ શિષ્યવૃત્તિ માટે આજે જ અરજી કરો! તમારી ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ અરજીની …

Read More

SSC Model Paper

SSC Model Paper: ધોરણ 10 માટે મોડેલ પ્રેક્ટિસ પેપરો FREE ડાઉનલોડ કરો, નિષ્ણાત શિક્ષકો દ્વારા તૈયાર કરાયેલ પ્રેક્ટિસ પેપર

SSC Model Paper, SSC Practice Paper: માર્ચ 2024 માં, ગુજરાત અને માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ 10 મી અને 12 મી બોર્ડની પરીક્ષાઓનું …

Read More

Dhanlaxmi Bank Recruitment 2023

Dhanlaxmi Bank Recruitment 2023: ધનલક્ષ્મી બેંક ભરતી 2023, લાયકાત, પગાર અને અરજી પ્રક્રિયા |

ધનલક્ષ્મી બેંક ભરતી 2023, Dhanlaxmi Bank Recruitment 2023: જુનિયર અને સિનિયર ઓફિસરની જગ્યાઓ હવે ધનલક્ષ્મી બેંકમાં ભરતી માટે ખુલ્લી છે. …

Read More